Panorama lokaal

De ontwerpprijsvraag van Panorama lokaal is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Aedes, en Staatsbosbeheer

Het winnend ontwerp van deze prijsvraag (van Panorama lokaal) voor Julianadorp is afkomstig van het team van FABRICations/Mandaworks. Dit is een samenwerking tussen een Nederlands en een Zweeds ontwerpteam. Zoals zij het zelf zeggen: “Het grotendeels ondergrondse effect van een nieuw verbonden watersysteem is de katalysator voor zes bovengrondse lagen waarin Ontspanning, Natuurbeleving, Sport, Mobiliteit, Energie en Ontwikkelruimte werken als samenbindende elementen tussen de losse fragmenten van het huidige dorp zodat een nieuw geheel ontstaat: De Gouden Zomen van ONS Julianadorp.” 

Dit team heeft het beste een antwoord gegeven op de prijsvraag voor Julianadorp hoe de bloemkoolwijken van Julianadorp zo goed mogelijk aan kunnen sluiten op de omgeving van het dorp en hoe Julianadorp het beste verbonden kan worden met de kust. Een jury gevormd uit een afvaardiging van de coalitie van Woningstichting Den Helder, ’s Heerenloo, Gemeente Den Helder en ONS Julianadorp hebben zich, onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, gebogen over de 3 verschillende ontwerpteams en uiteindelijk is hier de winnaar uit gekozen. 

Fabrications/Mandaworks gaat samen met de coalitie op korte termijn verder verkennen wat de eerste stappen kunnen zijn. Hier zullen een paar punten uit hun ontwerp worden gekozen waar een aanvang mee gemaakt kan worden. Zij zullen voor de langere termijn verbonden blijven aan een verdere ontwikkeling van Julianadorp. 

Voor initiatief ONS betekent het een stap dichter bij de realisatie van een multifunctioneel terrein in een parkachtige omgeving. Het plan ‘De Gouden Zoomen van ONS Julianadorp’ heeft het initiatief van ONS nadrukkelijk geïntegreerd en gepositioneerd in het toekomstbeeld van Julianadorp.