Een plek voor ONS

Het vertrekpunt voor het initiatief ONS Julianadorp is de zorg over de toekomstige huisvesting van Julianapop en het Julianadorp Power Festival (JPF). Vanwege de ontwikkelingen op het Willem Alexanderhof worden beide evenementen in 2022 op een tijdelijk evenemententerrein gehouden. Naast deze behoefte bestond er al een initiatief voor het Julianapark in Julianadorp.

Op deze website wordt door de deelnemende partijen en verenigingen de motivatie aangedragen voor beslissers/bestuurders om achter het idee te gaan staan voor een bundeling van evenementen en clubs in het dorp. De haalbaarheid is in 2021 geakkoordeerd door de gemeenteraad en het college waarmee de vervolg stap, de realisatie, echt concreet gaat worden. De tijd van dromen van is voorbij, een multifunctioneel terrein in een natuurlijke omgeving kan voor Julianadorp gerealiseerd worden! 

Inleiding

Julianadorp is een prachtig dorp te midden van de bloem- bollenvelden, centraal gelegen in de polder Het Koegras. Julianadorp is ontstaan vanuit een agrarische oorsprong en groot geworden door de ontwikkeling van het toerisme en de Koninklijke Marine. Julianadorp ligt tussen de Noordzeekust en het Noord Hollands kanaal en wordt begrensd door landelijk gebied. Julianadrop kent een actief dorpsleven met verenigingen, clubs, evenementen en activiteiten, die bewoners met elkaar verbindt.

Julianadorp is in 1909 ontstaan als klein dorp en inmiddels uit- gegroeid tot de grootste woonwijk van Den Helder. Vele toeristen weten de aantrekkelijke Noordzeekust te vinden en met meer dan 1.000.000 overnachtingen per jaar is de recreatie serieus ontwikkeld. De ontwikkeling van Julianadorp zet gestaag door om aan de groei- ende vraag van woningen en recreatieverblijven te voldoen. Door de economische druk op de ruimte en de efficiënte benutting van elke vierkante meter is ondertussen een tekort ontstaan aan ruimte voor een vitale en toekomstbestendige leefomgeving voor haar inwoners.

Door de vele uitbreidingen van Julianadorp zijn locaties van sport en ontspanning versplinterd geraakt. Sociale controle van met name sportaccommodaties is zeer beperkt waardoor deze minder veilig zijn en gevoelig zijn voor vandalisme. Daarmee worden de kosten voor het onderhoud van elk terrein en gebouw onnodig verhoogd. Veelal is uitbreiding of het in standhouden van een huidige locatie voor verenigingen en evenementen niet mogelijk waardoor de levensvatbaarheid afneemt.

 

Lees meer over Kerngebieden: