Een plek voor ONS

ONS staat voor Ontspanning, Natuur en Sport in Julianadorp en heeft als hogere ambitie een vitale leefomgeving voor alle dorpers te realiseren. Het initiatief ONS is begonnen met de wens voor een permanent evenemententerrein naast een bestaand initiatief voor een natuurpark. We hebben ons toen direct de vraag gesteld waarom niet alles te verenigingen en daarbij juist ook de sport te integreren?  Een multifunctioneel terrein in een parkachtige omgeving willen realiseren, waar dorpers samen kunnen ontspannen en sporten, is het resultaat wat ONS beoogd. Middels dit initiatief wordt de doelstelling nagestreefd om de vitaliteit van Julianadorp en Dorpers te versterken en te waarborgen.

Inleiding

Julianadorp is een prachtig dorp te midden van de bloem- bollenvelden, centraal gelegen in de polder Het Koegras. Julianadorp is ontstaan vanuit een agrarische oorsprong en groot geworden door de ontwikkeling van het toerisme en de Koninklijke Marine. Gelegen tussen de Noordzeekust en het Noord Hollands kanaal, begrensd door landelijk gebied. Een dorp dat zich kenmerkt met unieke bewoners en een dorper- mentaliteit. Waar een actief dorpsleven met verenigingen, clubs, evenementen en activiteiten, bewoners sterk met elkaar verbindt.

Julianadorp is ontstaan als klein dorp in 1909 en inmiddels uitgegroeid tot de grootste woonwijk van Den Helder. Vele toeristen weten de aantrekkelijke Noordzeekust te vinden en met meer dan 1.000.000 overnachtingen per jaar is de recreatie serieus ontwikkeld. De ontwikkeling van Julianadorp zet gestaag door om aan de groeiende vraag van woningen en recreatieverblijven te voldoen. Door de economische druk op ruimte en efficie╠łnte benutting van elke vierkante meter is er tekort gedaan aan ruimte voor een vitale en toekomstbestendige leefomgeving.

Door voorgaande uitbreidingen van Julianadorp zijn locaties van sport en ontspanning versplinterd geraakt. Sociale controle van met name sportaccommodaties is zeer beperkt waardoor deze minder veilig zijn en gevoelig zijn voor vandalisme. Daarmee worden de bestaande kosten voor het onderhoud van elk terrein en gebouw onnodig verhoogd. Veelal is uitbreiding of het in standhouden van een huidige locatie voor verenigingen en evenementen niet mogelijk waardoor de levensvatbaarheid afneemt.

ONS dorp ziet kansen en meerwaarde voor een multifunctionele en duurzame plek waar een aantal belangrijke kerngebieden, die in een vitale en toekomstbestendige leefomgeving behoren, met elkaar verbonden worden. Een centrale plek waar jong en oud elkaar ontmoet, beweegt en ontspant in een groene omgeving. Waar door maatschappelijke diensten en ondernemerschap een dynamische plek ontstaat, wat zorgt voor sociale verbondenheid en controle en daarmee een vriendelijke en veilige omgeving.

Hierbij moet gedacht worden aan:

– Ruimte voor natuur en cultuur
– Ruimte voor sport, ontspanning en beweging
– Ruimte voor activiteiten en evenementen
– Ruimte voor een duurzaam en toekomstbestendig leven
– Ruimte voor zorg, maatschappelijke diensten en ondernemers

Een gezonde toekomst van Julianadorp kan gewaarborgd worden indien deze kerngebieden meegenomen worden in de ontwikkeling van een multifunctionele locatie. De kracht van deze kerngebieden komt volledig tot uiting bij een aaneengesloten locatie die alle bewoners vanuit verschillende wijken van Julianadorp in verbinding brengt met een plek voor ONS.

Initiatiefnemers

Lees meer over alle partijen die achter het initiatief ONSdorp staan.

Meer over ONS Julianadorp

Een plek voor ONS (Ontspanning, Natuur en Sport)